Nhân viên

Bên cạnh việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn và công bằng. Nhà Thép Trí Việt còn chú trọng vào việc phát triển các chương trình huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng làm việc.  Những nhân viên được đào tạo bài bản không chỉ là chìa khoá dẫn tới thành công của bản thân trong việc phát triển sự nghiệp mà còn là thành công của công ty trong tương lai.

Để làm được điều đó, chúng tôi đã đưa ra một vài nguyên tắc như sau:

1/ Xem hoạt động đào tạo như một khoản đầu tư 

Hoạt động đào tạo luôn đem lại khá nhiều lợi ích, đó là một khoản đầu tư dài hạn tác động lớn đến sự tăng trưởng và phát triển của nguồn nhân lực công ty.

2/ Xây dựng văn hoá trau dồi, học hỏi trong công ty 

Nếu một nhân viên không chịu học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, thì hậu quả kiến thức và kỹ năng sẽ bị thụt lùi về sau.

Hãy tạo điều kiện cho nhân viên có môi trường thực hiện những bước đi cần thiết để trau dồi kỹ năng và luôn theo kịp với những đòi hỏi chuyên môn mới hay những nhu cầu công việc mới.

3/ Chọn lọc tài liệu phù hợp

Tài liệu đào tạo thích hợp cũng rất quan trọng - sau khi khoá đào tạo kết thúc, các tài liệu này sẽ trở thành những nguồn dữ liệu quý giá cho mọi người trong công ty.

4/ Đánh giá kết quả

Việc đánh giá kết quả đào tạo khá quan trọng trong chuỗi các quy trình đào tạo. Kết quả đánh giá cho người quản lý biết được chương trình đào tạo hiệu quả đến đâu, nhân viên đã đạt được gì sau chương trình đào tạo nhằm đưa ra định hướng trong tương lai.

© 2017 Tri VietSteel. All Rights Reserved.
Designed by