Nhà Thép Trí Việt hoàn thành việc xây dựng tại Nhà máy Mercedes Benz.

08/05/2017

Đây là công trình bao gồm việc xây dựng các phần nhà xưởng tiền chế và các kết cấu thép cho các bể sơn tĩnh điện trong nhà máy. Nhà thép Trí Việt là nhà thầu chế tạo, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thiết bị nhà máy Mercedes với giá trị trong hợp đồng 20 tỷ đồng chưa tính các phần phát sinh thêm.

Đây là công trình bao gồm việc xây dựng các phần nhà xưởng tiền chế và các kết cấu thép cho các bể sơn tĩnh điện trong nhà máy. Nhà thép Trí Việt là nhà thầu chế tạo, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thiết bị nhà máy Mercedes với giá trị trong hợp đồng 20 tỷ đồng chưa tính các phần phát sinh thêm.

 

© 2017 Tri VietSteel. All Rights Reserved.
Designed by