TIN TỨC

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

Quy trình sản xuất kết cấu thép tại nhà máy rất quan trọng. Phải tuân thủ tuyệt đối theo quy định và bám sát bản vẽ thiết kế kết cấu thép. Vì độ chính xác và chất lượng của các cấu kiện thép quyết định sự hoàn thiện của công trình kết cấu thép, nhà […]

VIRTUAL BUILDING PAINTER

  • Thử nghiệm với tùy chọn màu sắc của chúng tôi bằng cách sơn tòa nhà.
  • Chọn từ lựa chọn của chúng tôi về tấm lợp, tấm tường và ngoại thất.
  • Thử các màu sắc và sự kết hợp khác nhau……
Trải nghiệm ngay