AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG
MỤC TIÊU

Công ty TNHH Nhà thép Trí Việt chúng tôi luôn đồng hành cùng quan điểm rằng “Con người là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp”. Vì thế, Ban an toàn lao động chúng tôi đã đề ra chiến lược mới trong việc hoạch định và đào tạo nguồn nhân lực an toàn.

Trước hết là xây dựng một hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường làm việc bền vững bằng cách:

1.  Chỉ định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và các biện pháp về an toàn lao động cần thiết cho đội ngũ lao động. Bao gồm việc cung ứng và sử dụng các thiết bị an toàn, phương án thực thi nhiệm vụ một cách an toàn, thanh tra và sử dụng các công cụ thích hợp.

2. Người chịu trách nhiệm tại công trường cần đảm bảo vật liệu, thiết bị và công cụ mang vào công trường phải đạt những tiêu chuẩn an toàn tối thiểu.

3. Tổ chức đào tạo ở tất cả các cấp, từ nhà quản lý, đốc công đến công nhân. Các nhà thầu phụ và công nhân của họ cũng phải được huấn luyện chu đáo các thủ tục về an toàn lao động vì có thể nhóm công nhân làm công việc này lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của nhóm khác.

4. Cần có hệ thống thông tin nhanh cho người quản lý công trường về những việc làm mất an toàn và những khiếm khuyết của máy móc, thiết bị.

5. Phân công đầy đủ nhiệm vụ về an toàn và vệ sinh lao động cho từng người cụ thể.

1. Tạo ra môi trường làm việc an toàn – Không chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp cho nhân viên hoặc nhà thầu

2. Tạo ra công việc an toàn – Không có sự cố trong sản xuất, gia công, lắp đặt

3. Tạo ra ý thức về an toàn lao động trong công nhân – Xây dựng biển báo báo cấm, cảnh báo, chỉ dẫn và khẩn cấp tại nhà máy sản xuất và công trường thi công hợp lí.

LỜI CAM KẾT

Nhà thép Trí Việt cam kết phát triển Hệ thống an toàn bền vững. Thông qua việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Ngoài ra, chúng tôi còn tạo quyền lợi cao nhất cho người lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển cộng đồng theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động.