steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
steel-structure-building-triviet-steel-nha-kho-bw-tan phu trung
  • Diện tích: 64,000 m2
  • Khối lượng: 800 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT