steel-structure-building-bw-my-phuoc-4-01
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4-01
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
steel-structure-building-bw-my-phuoc-4
  • Diện tích: 30,000 m2
  • Khối lượng: 600 tấn
  • Địa điểm: KCN Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT