ket cau thep kho ngoai quan phu my 2
phu my 2 warehouse-02
pre-engineered buildings-phu my 2 warehouse
ket cau thep nha kho phu my 2
  • Diện tích: 29,700 m2
  • Khối lượng: 870 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DỰ ÁN NỔI BẬT