kho tan van 1
kho tan van 2
kho tan van 3
kho tan van 1
kho tan van 2
kho tan van 3
  • Diện tích: 36,000 m²
  • Khối lượng: 1,300 tấn
  • Địa điểm: Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

DỰ ÁN NỔI BẬT