pre engineered-triviet steel-shimmer factory-01
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-02
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-03
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-05
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-01
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-02
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-03
pre engineered-triviet steel-shimmer factory-05
  • Diện tích: 11,500 m²
  • Khối lượng: 830 tấn
  • Địa điểm: KCN Cầu Tràm, Tỉnh Long An, Việt Nam

DỰ ÁN NỔI BẬT