nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-01
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-02
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-03
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-04
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-05
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-01
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-02
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-03
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-04
nha thep tien che-triviet steel-nha may che bien thuc pham tho phat-05
  • Diện tích: 23.000 m2
  • Khối lượng: 150 tấn
  • Địa điểm: KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT