pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-01
pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-02
pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-03
pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-01
pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-02
pre engineered buildings-triviet steel-texray vietnam garment factory-03
  • Diện tích: 12,700 m²
  • Khối lượng: 400 tấn
  • Địa điểm: KCN Lợi Bình Nhơn

DỰ ÁN NỔI BẬT