pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-08
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-02
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-03
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-04
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&ock-05
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-06
pre engineered buildings-nha-may-san-xuat-nhua-lock&lock-07
  • Diện tích: 16,000 m2
  • Khối lượng: 700 tấn
  • Địa điểm: Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DỰ ÁN NỔI BẬT