steel structure-nha-may-bac-hoang
steel structure-nha-may-bac-hoang
steel structure-nha-may-bac-hoang
steel structure-nha-may-bac-hoang
steel structure-nha-may-bac-hoang
steel structure-nha-may-bac-hoang
  • Diện tích: 24,000 m2
  • Khối lượng: 1,400 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai

DỰ ÁN NỔI BẬT