steel structure-triviet steel-vietjetair-01
steel structure-triviet steel-vietjetair-02
steel structure-triviet steel-vietjetair-03
steel structure-triviet steel-vietjetair-04
steel structure-triviet steel-vietjetair-05
steel structure-triviet steel-vietjetair-01
steel structure-triviet steel-vietjetair-02
steel structure-triviet steel-vietjetair-03
steel structure-triviet steel-vietjetair-04
steel structure-triviet steel-vietjetair-05
  • Diện tích sàn: 15,000 m2
  • Khối lượng: 650 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT