steel structure-triviet steel-handbag factory-01.jpg
steel structure-triviet steel-handbag factory-02
steel structure-triviet steel-handbag factory-03
steel structure-triviet steel-handbag factory-04
steel structure-triviet steel-handbag factory-05
steel structure-triviet steel-handbag factory-01.jpg
steel structure-triviet steel-handbag factory-02
steel structure-triviet steel-handbag factory-03
steel structure-triviet steel-handbag factory-04
steel structure-triviet steel-handbag factory-05
  • Diện tích: 8,400 m2
  • Khối lượng: 300 tấn
  • Địa điểm: South Dagon Township, Yangon, Myanmar

DỰ ÁN NỔI BẬT