steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-01
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-02
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-03
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-05
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-06
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-01
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-02
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-03
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-05
steel structure-mercedes-benz-powder coating factory-06
  • Diện tích: 30,000 m2
  • Khối lượng 500 tấn
  • Địa điểm: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT