steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-01
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-02
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-03
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-04
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-01
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-02
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-03
steel structure-triviet steel-hoang duc pharmaceutical factory-04
  • Khối lượng: 230 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Long Hậu, Tỉnh Long An

DỰ ÁN NỔI BẬT