ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-01
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-02
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-03
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-04
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-05
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-01
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-02
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-03
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-04
ket cau thep-triviet steel- nha may san xuat thuc an gia suc cj mekong-05
  • Diện tích: 19,000 m2
  • Khối lượng: 500 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

DỰ ÁN NỔI BẬT