steel sructure-triviet steel-ptsc factory 02
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 01
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 03
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 04
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 05
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 02
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 01
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 03
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 04
steel sructure-triviet steel-ptsc factory 05
  • Khối lượng: 1,300 tấn
  • Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DỰ ÁN NỔI BẬT