ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-01
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-02
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-03
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-04
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-05
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-06
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-01
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-02
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-03
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-04
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-05
ket cau thep-triviet steel-nha may ca phe loc tien-06
  • Diện tích: 50,000 m2
  • Khối lượng: 700 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP 2, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT