nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-01
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-02
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-03
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-04
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-01
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-02
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-03
nha thep tien che-triviet steel-trung-tam-thuong-mai-pandora-truong-chinh-04
  • Diện tích: 30,000 m2
  • Khối lượng: 530 tấn
  • Địa điểm: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT