pre-engineered-buildings-king-jim-factory-01
pre-engineered-buildings-king-jim-factory-02
pre-engineered-buildings-king-jim-factory-03
pre-engineered-buildings-king-jim-factory-04
  • Diện tích: 18,000 m2
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT