ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-01
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-02
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-03
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-05
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-04
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-01
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-02
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-03
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-05
ket cau thep-triviet steel-vincom thu duc-04
  • Diện tích: 27,860 m2
  • Khối lượng: 400 tấn
  • Địa điểm: Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT