ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-02
ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-01
ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-03
ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-04
ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-05
ket cau thep-triviet steel-nha may number one chu lai-06
  • Diện tích: 42,000 m2
  • Khối lượng: 1,200 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Hậu Cần Cảng Tam Hiệp, Tỉnh Quảng Nam

DỰ ÁN NỔI BẬT