nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-01
nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-02
nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-03
nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-01
nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-02
nhà thép tiền chế-triviet steel-nhà máy sản xuất thức ăn gia súc haid feed-03
  • Diện tích: 20,000 m2
  • Khối lượng: 1,200 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Dầu Giây, Tỉnh Đồng Nai

DỰ ÁN NỔI BẬT