ket cau thep-triviet steel-nha may number one hau giang-01
ket cau thep-triviet steel-nha may number one hau giang-02
ket cau thep-triviet steel-nha may number one hau giang-03
ket cau thep-triviet steel-nha may number one hau giang-04
ket cau thep-triviet steel-nha may number one hau giang-05
  • Diện tích: 40,000 m2
  • Khối lượng: 900 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Hậu, Tỉnh Hậu Giang

DỰ ÁN NỔI BẬT