steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-01
steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-02
steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-03
steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-01
steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-02
steel structure-triviet steel-an thien pharmaceutical-03
  • Diện tích: 11,600 m2
  • Khối lượng: 800 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

DỰ ÁN NỔI BẬT