steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-01
steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-02
steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-03
steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-04
steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-05
steel structure-triviet steel-omron healthcare manufacture factory-06
  • Diện tích: 2.000m2
  • Khối lượng: 100 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP 2, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT