ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-01
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-02
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-03
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-04
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-05
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-01
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-02
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-03
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-04
ket cau thep-triviet steel-showroom kia hoang minh giam-05
  • Diện tích: 9,500 m2
  • Khối lượng: 900 tấn
  • Địa điểm: Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

DỰ ÁN NỔI BẬT