pre engineered building-triviet steel-adidas shoes factory
pre engineered building-triviet steel-adidas shoes factory-01
pre engineered building-triviet steel-adidas shoes factory-02
pre engineered building-triviet steel-adidas shoes factory-03
  • Diện tích: 28,000 m²
  • Khối lượng: 2,300 tấn
  • Địa điểm: KCN Suối Tre, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

DỰ ÁN NỔI BẬT