steel structure-triviet steel-kuo yuen-01
steel structure-triviet steel-kuo yuen-main
steel structure-triviet steel-kuo yuen-03
steel structure-triviet steel-kuo yuen-04
steel structure-triviet steel-kuo yuen-01
steel structure-triviet steel-kuo yuen-main
steel structure-triviet steel-kuo yuen-03
steel structure-triviet steel-kuo yuen-04
  • Diện tích: 13,500 m²
  • Khối lượng: 1,300 tấn
  • Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

DỰ ÁN NỔI BẬT