ket cau thep-triviet steel-nha may dan on-01
ket cau thep-triviet steel-nha may dan on-02
ket cau thep-triviet steel-nha may dan on-03
ket cau thep-triviet steel-nha may dan on-04
ket cau thep-triviet steel-nha may dan on-05
  • Diện tích: 11,500 m2
  • Khối lượng: 400 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT