steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-01
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-02
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-03
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-04
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-05
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-01
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-02
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-03
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-04
steel structure-triviet steel-buon ma thuot airport-05
  • Diện tích: 27,000m2
  • Khối lượng: 600 tấn
  • Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak

DỰ ÁN NỔI BẬT