steel structure-triviet steel-green feed-02
steel structure-triviet steel-green feed-03
steel structure-triviet steel-green feed-04
steel structure-triviet steel-green feed-05
steel structure-triviet steel-green feed-06
  • Diện tích: 23,000 m2
  • Khối lượng: 1,100 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

DỰ ÁN NỔI BẬT