steel structure-triviet steel-kim duc fabric bag factory-01
steel structure-triviet steel-kim duc fabric bag factory-02
steel structure-triviet steel-kim duc fabric bag factory-03
steel structure-triviet steel-kim duc fabric bag factory-04

Diện tích:50,000 m²
Khối lượng: 1,400 tấn
Địa điểm: KCN Vĩnh Lộc 2, Tỉnh Long An

DỰ ÁN NỔI BẬT