steel structure-triviet steel-dai nam race course-01
steel structure-triviet steel-dai nam race course-02
steel structure-triviet steel-dai nam race course-03
steel structure-triviet steel-dai nam race course-04
steel structure-triviet steel-dai nam race course-01
steel structure-triviet steel-dai nam race course-02
steel structure-triviet steel-dai nam race course-03
steel structure-triviet steel-dai nam race course-04
  • Diện tích: 10,000 m2
  • Khối lượng: 1,500 tấn
  • Địa điểm: Khu du lịch Đại Nam, Tỉnh Bình Dương
  • Hạng mục: Khán đài

DỰ ÁN NỔI BẬT