steel-structure-first-solar-1
steel-structure-first-solar-2
steel-structure-first-solar-3
steel-structure-first-solar-4
steel-structure-first-solar-05
  • Diện tích: 116,000 m2
  • Khối lượng: 4,000 tấn
  • Địa điểm: Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NỔI BẬT