• Tổng diện tích dự án: 68.819 m²
  • Tổng khối lượng thép: 1100 Tấn
  • Địa điểm: Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

DỰ ÁN NỔI BẬT