• Tổng diện tích dự án: 11.000 m²
  • Tổng khối lượng thép: 350 Tấn
  • Địa điểm: Lô 506, Đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

DỰ ÁN NỔI BẬT