pre engineered buildings-long yi-factory-01
pre engineered buildings-long yi-factory-02
pre engineered buildings-long yi-factory-03
pre engineered buildings-long yi-factory-04
pre engineered buildings-long yi-factory-01
pre engineered buildings-long yi-factory-02
pre engineered buildings-long yi-factory-03
pre engineered buildings-long yi-factory-04
  • Diện tích: 24,000 m2
  • Khối lượng: 800 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT