steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-01
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-02
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-03
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-04
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-05
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-01
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-02
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-03
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-04
steel-structure-building-triviet-steel-viet duc university-05
  • Diện tích: 200,000 m2
  • Khối lượng: 2,500 tấn
  • Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT