steel structure-rochdale spear funiture factory-06
steel structure-rochdale spear funiture factory-05
steel structure-rochdale spear funiture factory-01
steel structure-rochdale spear funiture factory-02
steel structure-rochdale spear funiture factory-04
steel structure-rochdale spear funiture factory-03
  • Diện tích: 86,000 m2
  • Khối lượng: 2,000 tấn
  • Địa điểm: Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT