steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-01
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-02
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-03
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-04
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-01
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-02
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-03
steel structure-triviet steel-mapletree logistic warehouse-04
  • Diện tích: 115,000 m2
  • Địa điểm: KCN VSIP 2, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT